دیپلمات ها می گويند بریتانیا، فرانسه و آلمان به بررسی طرحی پرداخته اند که، به عنوان بخشی از معامله ای برای تشویق تهران به پایان دادن به چرخه تولید سوخت اتمی، یک راکتور آب سبک به آن پیشنهاد می کند.

بر اساس معامله مورد بحث، روسیه برای تضمین نظارت خارجی، غنی سازی اورانیوم را برای ایران انجام خواهد داد.

کارشناسان می گويند احتمال این که رآکتور آب سبک برای تولید اسلحه به کار رود کمتر است.

چین می گويد از طرح اتحادیه اروپا برای پیشنهاد مشوّق هائی به ایران به منظور حل اختلاف ناشی از برنامه اتمی تهران استقبال می کند و روسیه یادآور می شود که تهدید توسل به نیروی نظامی یک گزینه نیست.

"لی ژائوکسینگ" وزیر امور خارجه چین ، و " سرگئی لاوروف" همتای روس او این نظر را روز سه شنبه در پی مذاکراتی در پکن ابراز داشتند.

روز دوشنبه، اتحادیه اروپا گفت برای متقاعد ساختن تهران به رها کردن برنامه غنی سازی اورانیوم، آماده است مشوق هائی، از جمله تکنولوژی پیشرفته اتمی غیر نظامی، پیشنهاد کند.

خاویه سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه گفت: رد این مشوق ها برای ایران، اگر براستی خواهان انرژی است، دشوار خواهد بود.

ایران گفته است هر پیشنهاد اروپا را که شامل درخواستی برای متوقف شدن آنچه تهران آنرا فعالیت های اتمی صلحجویانه می نامد، باشد، رد خواهد کرد.