پلیس بین المللی در افغانستان می گويد چهار زندانی طالبان که در اوائل سال میلادی جاری از یکی از زندان های افغانستان گریختند در بلغارستان و ازبکستان دوباره دستگیر شده اند.

رئیس اینترپول روز دوشنبه گفت چهار مرد ماه پیش دستیگرشدند، دو نفر در بلغارستان و دو نفر در ازبکستان، و به مجرد آن که کارهای شناسائی آنها تکمیل شد، به افغانستان بازگردانده خواهند شد.

چهار مرد از جمله هفت زندانی طالبان هستند، که هنگام فرار اونیفورم بر تن نداشتند، و با جا زدن خود به عنوان ملاقات کننده از زندان پل چرخی در حومه کابل، که به شدت از آن مراقبت می شود، گریختند.

سه نفر دیگر هنوز فراری هستند.