در ايران در پايان داد و ستد های روز يکشنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه سال يکهزار و سيصد و هشتاد پنج برابر با چهادهم ماه  مه سال دو هزار و شش ميلادی، در بازار  بورس اوراق بهادار تهران،  بهای ميانگين شاخص کل بازار سهام نسبت به روز گذشته پانزده واحد و نسبت به روز يکشنبه هفته گذشته بيست و چهار واحد افزايش يافت.

بهای سهام در بازار بورس آمريکا پس از پنج هفته متوالی افزايش هفته گذشته شديداً کاهش يافت.

ميانگين شاخص صنعتی داجنز صد و نود هفت واحد، اس اند پی سی و پنج واحد، و نزدک نود و نه واحد تنزل کردند.

روز دوشنبه وزارت خزانه داری آمريکا پانزده  ميليارد دلار اوراق قرضه سه ماهه با سود سالانه چهار دلار و هشتاد و چهار سنت،  و چهارده  ميليارد دلار اوراق قرضه شش ماهه با بهره سالانه چهار دلار و نود و نه سنت را به معرض فروش خواهد گذاشت.

هفته گذشته بهای سهام در بازار بورس اروپا نيز شديداً کاهش يافت.  

شاخص مالی تايمز لندن صد و هشتاد واحد،  سی ای سی پاريس صد و سی و شش واحد،  و  داکس فرانکفورت صد و نود و هفت واحد از دست دادند.     

هفته گذشته در بازار طلای نيويورک بهای طلا نسبت به هفته گذشته خود بيست و شش دلار و سی سنت بالا رفت و در آخرين داد وستدهای روز جمعه هر اونس به مبلغ هفتصد و ده دلار و سی سنت داد و ستد شد.