پرزیدنت بوش می گويد او برای حفاظت از مردم آمریکا در برابر تروریستها، ضمن پاسداری از زندگی خصوصی شهر وندان، از تمام توان و قدرت خود استفاده می کند.

 آقای بوش این موضوع را روز شنبه در سخنرانی رادیوئی هفتگی خود و دو روز پس از آن عنوان کرد که روزنامه یو اس  تو دی از یک برنامه پنهانی دولت برای جمع آوری سوابق مکالمات تلفنی ده ها میلیون آمریکائی خبر داد.

 آقای بوش گفت در تمام فعالیت های دولت، از زندگی خصوصی آمریکائیان به شدت حفاظت می شود، تمامی اقدامات در چارچوب قانون انجام می گیرد و قانونگزاران مربوطه از چگونگی فعالیت ها آگاه شده اند. رئیس جمهوری آمریکا گفت القاعده و وابستگان شناخته شده آن ، هدف های اصلی اقدامات دولت هستند.

 قانونگزاران دمکرات و جمهوریخواه نسبت به گزارش روزنامه ابراز نگرانی کرده اند. برخی گفته اند فاش شدن آن ممکن است روند تائید صلاحيت ژنرال مایکل هی دن برای احراز مقام ریاست سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا را پیچیده کند. زمانی که جمع آوری اطلاعات و سوابق تلفنی آغاز شد، او ریاست آژانس امنیت ملی را بر عهده داشت.