سرگئی ایوانف وزیر دفاع روسیه میگوید کشورش با تهدیدهایی به مراتب بزرگتر از آنچه که در دوره جنگ سرد با آن مواجه بود روبرو است.

خبرگزاریهای روسیه روز جمعه گزارش دادند که وزیر دفاع آن کشور گفته است خطرات تروريسم و گسترش تسليحات اتمی بحدی است که جنگ سرد در مقابل آنها به بازی بچه ها ميماند .

 ایوانف گفت تروریستها آنچه که در قدرت دارند برای دستیابی به جنگ افزارهای کشتار جمعی بکار میبرند.

 ایوانف گفت، ارتش روسیه برای مقابله ، نیروهای خود از جمله ابزارهای سه گانه اتمی شامل هواپیمای دور پرواز، زیردریائیها و موشکهای اتمی زمينی را مدرن و نوسازی خواهد کرد.