پارلمان کرواسی مصونيت ازپيگرد يک قانونگزار عمده اپوزيسيون کرواسی را لغو کرد و راه را برای محاکمه وی به اتهام جرايم جنگی هموار ساخت.

پارلمان کرواسی در پاسخ به درخواست هفته گذشته قوه قضائيه در مورد لغو مصونيت برانيمير گلاواس به منظور فراهم آوردن زمينه آغازمحاکمه وی، در رأی گيری شامگاه چهارشنبه خود، مصونيت پارلمانی وی را لغوکرد.

گلاواس به کشتار صرب های غيرنظامی درمنطقه مسکونی خود در جريان جنگ سال ١٩٩١ که به دنبال اعلام استقلال کرواسی از يوگسلاوی سابق روی داد، متهم شده است.

گلاواس ارتکاب هرگونه خلافکاری را تکذيب کرده است و می گويد اقدامات مربوط به پيگرد وی انگيزه سياسی دارد.