ایتالیا تاکید می کند در واقعه ای که گفته می شود در آن سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یک روحانی مصری را ربود، شرکت نداشته است.

 در پی انتشار گزارشی که حاکی است یک دژبان ایتالیائی در عملیات دست داشت، دفتر سیلویو برلوسکونی نخست وزیر روز پنجشنبه در بیانه ای گفت دولت و سرویس مخفی ایتالیا هیچ نقشی در ربودن روحانی مصری در سال ۲۰۰۳ نداشتند.

 بسیاری بر این عقیده هستند که ماموران اطلاعاتی آمریکا ربودن " حسن مصطقی عثمان ناصر" معروف به " ابو عمر" را در میلان ترتیب دادند. او بعدا به مصر انتقال یافت و می گويد در آنجا شکنجه شد.

 دادستان های ایتالیا حکم دستگیری بيست و دو مامور مظنون سی آی ای را در ارتباط با این واقعه صادر کرده اند، اما مقامات دادگستری ایتالیا با درخواست استرداد آنها موافقت نکرده اند.

یک دادستان ایتالیائی اخیرا گفت او به محض تشکیل دولت جدید، تقاضای استرداد مظنونین را بار دیگر ارائه خواهد داد.