دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا دستگيری و شکنجه رامين جهانبگلو توسط رژيم جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.