جان اگلند مسئول همآهنگی عملیات امداد رسانی سازمان ملل متحد به منطقه دارفور سودان رفته است تا نیازمندیهای میلیونها مردمی را که بر اثر در گیریهای خشونت آمیز آواره و دچار کمبود مواد غذایی شده اند ارزیابی کند.

سفر او در پی عقد قرارداد صلح بین دولت سودان و گروه اصلی شورشیان دارفور صورت میگیرد.

 اگلند در نظر دارد از مناطق آشوب زده دارفور دیدن کند؛ و با مقامات دولتی به گفتگو بپردازد.

خبرگزاری رویتر به نقل از اگلند گزارش داد که گروههای امدادهای انسان دوستانه ، باوجود تمهیداتی که در قرارداد صلح برای دسترسی به همه مناطق دارفور بعمل آمده است، هنوز در مسافرتهای خود در منطقه دار فور با مشکل روبرو هستند.

 اگلند همچنین از جامعه بین المللی خواستار کمک بیشتری برای سودان شد .

 سازمان ملل متحد ماه گذشته اعلام کرد که کمبود اعتبارات مالی موجب خواهد شد که جیره مواد غذایی برای بیش از شش میلیون از مردم سودان کم شود.

 قرارداد صلحی که در نیجریه بین طرفین امضا شده است مورد قبول دو گروه شورشی سودان قرار نگرفته است.اتحادیه اروپا میگوید به تلاشهای خود ادامه خواهد داد تا همه گروهها سند را امضا کنند؛ اما بعضی از منتقدین تردید دارند که امضای قرارداد به خصومتها پایان دهد. به علاوه، هنوز روشن نیست که آیا دولت سودان به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد اجازه خواهد داد کنترل منطقه را از نیروهای اتحادیه آفریقا برعهده بگیرند يا نه.