آمريکا تصميم يک دادگاه نظامی سوريه را در احضار سه لبنانی به دمشق برای بازجوئی محکوم کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا روز جمعه ، اين اقدام را کوشش بدخواهانه دمشق برای مداخله در امور لبنان توصيف کرد.

دادگاه نظامی سوريه، وليد جمبلات، عضو پارلمان ، مروان حماده ، وزرير ارتباطات لبنان و فارس کاشان ، روزنامه نگار لبنانی را به تحريک آمريکا به اشغال سوريه متهم کرده است. ارتش سوريه می گويد لبنانی ها همچنين با مسئول دانستن دمشق در ترور ها و بمب گذاری های سال پيش در لبنان، آنرا بدنام کرده اند.