رهبران ائتلافی دولت آلمان در مورد بالا بردن ميزان ماليات بر درآمد افراد ثروتمند و افزايش در آمد و مدت مرخصی بعد از زايمان مادران به توافق رسيدند.

رهبران دولت ائتلافی "انگلا مرکل" صدر اعظم آلمان،  موافقت کردند سه در صد بر ميزان ماليات افراديکه سالانه بيش از سيصد و سيزده هزار دلار درآمد دارند اضافه شود.