مقامات افغانستان جسد يک هندی پيمانکاررا که بوسیله ستیزه گران طالبان ربوده شده بود یافته اند.

ستیزه گران میگویند وی را در حال گریز به قتل رسانده اند.

جسد اين پیمانکار مخابرات در حالیکه سر از تنش جدا بود، در ولایت زابل در جنوب کشور پيدا شد .

 ستیزه گران طالبان پیمانکار هندی را روز جمعه به اتهام جاسوسی برای آمریکا ربودند و تهدید کردند چنانچه همه هندیان خاک افغانستان را ترک نکنند وی را خواهند کشت.

 مان موهان سینگ نخست وزیر هندوستان و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قتل پیمانکار را محکوم کردند.