مقامات فیلیپین می گويند یک ستیزه گر مسلمان را دستگیر کرده اند. به گفته آنها " عبدالصلیح دیماح" ، که به شرکت در ربودن سه توریست آمریکائی در جزیره " دوس پالماس" در غرب فیلیپین در سال ۲۰۰۱ متهم است، روز شنبه در جنوب کشور دستگیر شد.

 در جریان عملیات نجات، يک توریست گردن زدن شد و یک نفر دیگر کشته شد.

مقامات می گویند مظنون عضو گروه افراطی " ابو سیاف" است که در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا قرار دارد و به گفته آنها با گروه ستیزه گر " جماعت اسلامی" در آسیای جنوب شرقی ارتباط دارد.