کاندوليزا رايس وزير امور خارجه پرزيدنت بوش امروز، چهارشنبه، در سفری غير منتظره به بغداد، به دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا ملحق شد تا حمايت آمريکا را از رهبری جديد عراق اعلام کند. رايس از ترکيه به پايتخت عراق پرواز کرد که رامسفلد چند ساعت قبل از آن برای ملاقاتی از پيش اعلام نشده با جواد مالکی نخست وزير منتخب و ديگر مقامات ارشد عراقی وارد آنجا شده بود.

 وزير دفاع آمريکا ميگويد آينده حضور نيروهای آمريکائی در عراق، از جمله شمار سربازان آمريکائی ، تا حدودی زياد به نتايج حاصل از تبادل نظرهائی بستگی دارد که با کادر رهبری جديد عراق انجام ميگيرد. اوضاع در محل، و پيشرفت نيروهای آمريکائی و عراقی در مبارزه با شورشيان نيز از جمله عوامل موثر ديگر است. رامسفلد پيش از ملاقات با مقامات عراقی با ژنرال جرج کيسی فرمانده نيروهای آمريکائی در عراق ملاقات کرد.

 ژنرال کيسی به خبرنگاران گفت تحولات سياسی اخير در عراق، بخصوص توافق تمامی جناح های عمده در پارلمان در مورد نخست وزير جديد، گامی عمده بوده است . با اينحال به گفته وی پيش از آنکه کاهشی عمده در شمار سربازان آمريکائی در عراق بتواند عملی باشد بايد دولت جديد عراق تواسته باشد چند گام عمده ديگر را نيز با با موفيت بردارد .

 دولت بوش گفته است خروج سربازان آمريکائی از عراق هنگامی شروع خواهند شد که نيروهای عراقی بتوانند نقش و مسئوليتی عمده تر را مبارزه با شورشيان و حفظ امنيت در کشور عهده بر عهده گيرند.

 در همين حال در يک نوار ويديوئی که روز سه شنبه پخش شد، ابو مصعب الزرقاوی تروريست تحت تعقيب در عراق، دولت جديد عراق را مسخره کرد و قول داد که چريک هايش آمريکا را شکست دهند. اين ويديو، که گفته ميشود چهره زرقاوی را برا ی نخسستين بار منعکس ميکند، وی را مردی ريش دار و در لباسی مشکی نشان ميدهد که جليقه نظامی به تن دارد. مقامات آمريکائی ميگويند به اعتقاد آنها اين مرد، همان زرقاوی است