محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطینی می گويد او از نظر قانونی حق دارد دولت جدید به رهبری حماس را منحل کند، اما نمی خواهد از آن استفاده کند و هنوز امیدوار است حماس خشونت را تقبیح کند و با اسرائیل به مذاکره بنشیند.

محمود عباس این موضوع را روز دوشنبه در تلویزیون ترکیه عنوان کرد. او برای گفت و گو در باره روند صلح خاورمیانه و تاثیر متوقف شدن کمک مالی به دولت فلسطینی به رهبری حماس به آنکارا رفته است.

آمریکا و اتحادیه اروپا در اوائل سال میلادی جاری پرداخت میلیون ها دلار کمک مستقیم به دولت را، پس از آن که حماس حاضر نشد اسرائيل را برسمیت بشناسد و خشونت را تقبیح کند، قطع کردند.

عباس گفت در صورت نرسیدن کمک های اقتصادی، سرزمین های فلسطینی باتهدید گرسنگی روبرو خواهند شد.