در ايران در پايان داد و ستد های روز يکشنبه سوم ارديبهشت ماه سال يکهزار و سيصد و هشتاد پنج برابر با بيست و سوم ماه آوريل سال دو هزار و شش ميلادی، در بازار  بورس اوراق بهادار تهران،  بهای ميانگين شاخص کل بازار سهام نسبت به روز گذشته کمتر از نيم واحد افزايش يافت در حاليکه نسبت به هفته گذشته بيست و يک واحد بدست آورد.  

هفته گذشته بهای سهام در بازار بورس آمريکا افزايش يافت. 

ميانگين شاخص صنعتی داجنز دويست و ده واحد، اس اند پی بيست و دو  واحد، و نزدک هفده واحد بدست آوردند.    

روز دوشنبه وزارت خزانه داری آمريکا چهارده ميليارد دلار اوراق قرضه سه ماهه با سود سالانه چهار دلار و هفتاد و چهار سنت، و سيزده ميليارد دلار اوراق قرضه شش ماهه با بهره سالانه پنج دلار و هشت سنت  را به معرض فروش خواهد گذاشت.

هفته گذشته بهای سهام در بازار بورس اروپا نيز افزايش يافت.     

شاخص مالی تايمز لندن هشتاد و نه واحد، سی ای سی پاريس صد و پنجاه و شش واحد،  و  داکس فرانکفورت صد و نود و دو واحد کسب کردند.        

هفته گذشته در بازار طلای لندن بهای طلا نسبت به سه شنبه هفته گذشته  بيش از 16 دلار افزايش يافت و در آخرين داد وستدهای روز جمعه هر اونس به مبلغ ششصد و  سی و سه دلار و نود و هفت سنت داد و ستد شد.