هو جينتائو رئيس جمهوری چين برای مذاکره با پرزيدنت بوش به  آمريکا  سفر کرده است، امروز، پنجشنبه درکاخ  سفيد  رسما مورد استقبال قرار گرفت. 

  اختلافات اتمی با ايران و کره شمالی جزو موضوع های مهمی است که  گفته ميشود  در دستور مذاکرات رهبران آمريکا و چين است .

آقای هو در  سخنانی که در آغاز مراسم امروز  ايراد کرد گفت چين  برای ادامه همکاری  با  آمريکا و  طرفهای ديگر  در مورد حل و فصل مسالمت آميز اختلافات اتمی  با ايران و کره  شمالی آماده است.

 کارشناسان امور خارجی در واشنگتن معتقدند چين می تواند در مذاکرات بين المللی با ايران و کره شمالی نقشی مهم و حياتی ايفا کند.