امروز چهارشنبه نمايندگان قدرت های جهان در مسکو گفتگوهای خود را درباره نحوه برخورد به مشاجره دولت ايران با جامعه بين المللی راجع به برنامه اتمی آن کشور، ادامه ميدهند.

روز سه شنبه ديپلومات های پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل و آلمان درباره اين معضل به گفتگو نشستند اما نتوانستند درمورد برقراری تحريم هائی عليه دولت ايران به توافق برسند.

روسيه وچين همچنان مخالف اعمال تحريم عليه دولت ايران هستند وترجيح می دهند که آژانس بين المللی انرژی اتمی و نه شورای امنيت، رسيدگی به برنامه اتمی ايران را برعهده داشته باشد.

آقای نيکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمريکا که در نشست روزسه شنبه در مسکو برقراری تحريم عليه رژيم تهران را مطرح کرد گفت که نمايندگان شرکت کننده لزوم نشان دادن واکنش شديد به اقدامات ايران درمورد نقض فاحش مسئوليت های بين المللی را پذيرفته اند.

اين گفتگوها يک هفته قبل از اجلاس ٢٨ آوريل شورای امنيت سازمان ملل برای استماع گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ايران، برگزار ميشود.

شورای امنيت سازمان ملل متحد در نشست ماه گذشته خود از ايران خواست که غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

روز سه شنبه ايران به اعضاء دائمی شورای امنيـت هشدار داد که هيچ فشاری نميتواند رژيم تهران را وادار به ترک برنامه اتمی کند. محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران گفت که ارتش ايران آماده است که از کشور دفاع کند و مشخصاً گفت که "دست هر متجاوزی را قطع خواهد کرد."

در واشنگتن پرزيدنت بوش دوباره خاطر نشان کرد که همه گزينه های واکنش به ايران کماکان مطرح هستند وليکن وی ميخواهد که مسأله بشکل ديپلوماتيک حل شود.

آمريکا دولت ايران را متهم ميکند که از برنامه اتمی بعنوان پوششی برای توسعه سلاح های اتمی استفاده ميکند، رژيم تهران اين اتهام را تکذيب ميکند.