دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تحليلی بر شکست گفتگوهای مسکو درباره برنامه های هسته ای ايران ارايه داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.