ارتش آمريکا در افغانستان ميگويد در شليک متقابل نيروهای ائتلاف و شورشيان در ولايت کونار هفت غير نظامی کشته و سه نفر مجروح شده اند.

 اعلاميه ارتش ميگويد زد و خورد اواخر وقت شنبه، در ناحيه ای رخ داد که نيروهای ائتلاف و سربازان افغان ، در تعقيب شورشيان طالبان، عمليات موسوم به شير کوهستان را دنبال ميکنند.

 در واقعه ای ديگر، گزارش ها از حملات شبانه ستيزه گران طالبان به دو پست بازرسی پليس در جنوب افغانستان حکايت دارد.

در باره شمار تلفات گزارشهائی متفاوت داده است. مقامات افغان از کشته شدن چهارده تفنگچی طالبان خبر داده اند و ميگويند پليس افغان تلفاتی نداشته است. اما فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی ميکند گفته است دست کم هفت پليس کشته شدند و تلفات طالبان دو نفر بوده است.