کابینه پاکستان خرید جت های جنگنده اف – ۱۶ از آمریکا را تصویب کرده است. شیخ راشد وزیر اطلاعات می گويد کابینه فدرال روز چهارشنبه با خرید هواپیماهای آمریکائی و نیز چند فروند هواپیمای جنگی FC-10 ساخت چین موافقت کرد.

گزارش های خبری حاکی است که پاکستان ممکن است بالغ بر ۷۷ جت ساخت آمریکا به ارزش حد اقل سه میلیارد دلار خریداری کند.