پاپ بندیکت رهبر کاتوليکهای جهان روز یکشنبه هفته مقدس را با برگزاری عشاء ربانی که به جوانان اختصاص داده شده است، آغاز کرد.

پاپ که در میان برگهای نخل و شاخه های زیتون محصور شده بود مراسم روز یکشنبه پیش از عید پاک موسوم به Palm sunday برگزار کرد و از مردم سراسر جهان خواست که دلهای خود را تطهير کنند.

دهها هزار نفر در میدان سنت پیترز، گرد آمده بودند تا در این مراسم شرکت کنند. مراسم " Palm sunday  " در سراسر جهان، از جمله در کلیسای بیت المقدس برگزار میشود.مراسم این کلیسا یاد آور ورود پیروزمندانه حضرت مسیح به بیت المقدس است.

هفته مقدس در روز " ایستر" یا عید پاک به اوج خود میرسد. مسیحیان بر این باورند که در روز ایستر حضرت مسیح پس از مصلوب شدن حیات دوباره یافته است.