نيروهای امنيتی در نپال با شليک به فعالانی که عليه حکومت مطلقه گيانندرا پادشاه آن کشور " hspace=2 src="/persian/images/ap_nepal_protest_soldiers_8apr06_eng_195.jpg" width=210 align=left vspace=2 border=0>اعتراض ميکردند يک نفر را کشتند. شاهدان ميگويند اين برخورد امروز در يک شهرک تفريحی در دويست کيلومتری غرب کاتماندو پايتخت نپال رخ داد.

 دولت سلطنتی نپال قبلا هشدار داده بود که نيروهای امنيتی در پايتخت به هرکس که مقررات منع عبور و مرور يازده ساعته ای را که در اطراف پايتخت برقرار شده است نقض کند، شليک خواهند کرد.

 انتظار ميرفت احزاب سياسی برای سومين روز عليه حکومت مطلقه گيانندرا تظاهرات کنند. چهارمين روز تظاهرات قرار است فردا با اعتصابی عمومی همراه شود.

از هنگام شروع تظاهرات تا کنون بيش از هفتصد و پنجاه نفر بازداشت شده اند.

خبری ديگر از کشته شدن نه شورشی مائويست و سه مامور امنيتی در زدو خوردهای شبانه در شهرک هائی حکايت دارند که در فاصله سيصد کيلومتری پايتخت واقع اند.