نخست وزيرترکيه به دنبال ناآرامی های مناطق عمدتا کردنشين ترکيه که ظرف هفته گذشته باعث کشته شدن دست کم ۱۶ نفرشد، خواستار وحدت ملی گرديده است.

رجب طيب اردوان نخست وزيرترکيه روزسه شنبه طی سخنانی برای حزب سياسی خود، وعده داد تسليم خشونت نشود واصلاحات دمکراتيک را افزايش دهد.

آقای اردوان همچنين هرگونه گفتگو با گروه سياسی عمده کردهای ترکيه را تا زمانی که علنا حزب غيرقانونی کارگران کردستان را به عنوان يک سازمان تروريستی محکوم نکرده است، مردود دانست.

صدها تن ازکردها ظرف هفته گذشته با نيروهای امنيتی درجنوب شرقی ترکيه زد وخورد کردند.

ناآرامی های ترکيه روزسه شنبه هفته گذشته درشهردياربکر وبه دنبال برگزاری مراسم ترحيم ۱۴ تن ازاعضای حزب کارگران کردستان آغازشد که به وسيله نيروهای امنيتی کشته شده بودند.

آمريکا، خشونت های ترکيه را محکوم کرده است وازتمامی طرف ها خواسته است ازخود خويشتنداری نشان دهند.