در آمريکا، بالارفتن نرخ بهره های بين بانکی کوتاه مدت فدرال آمريکا برای پانزدهمين بار متوالی در مدتی کمتر از دو سال، افزايش شمار ميليونر های آمريکائی، کاهش رشد اقتصادی آمريکا به پائين ترين ميزان خود در سه سال اخير، افزايش متقاضيان بيمه بيکاری، اضافه شدن درآمد مردم، و کاهش رشد مصرف، بالا رفتن درجه اعتماد مردم به اقتصاد آمريکا، مقررات جديد برای کاهش راندمان سوختی اتومبيل های "اس يو وی" و يا اتومبيل های اسپرتی بلند از نوع مدل جيپ، و در ساير نقاط افزايش بهای جهانی نفت در هفته گذشته، شکايت آمريکا و اتحاديه اروپا از چين پيرامون واردات قطعات يدکی اتومبيل به سازمان تجارت جهانی،  مذاکرات سه جانبه نمايندگان بازرگانی  آمريکا، اتحاديه اروپا، و برزيل در "ريو دِ ژانيرو"، و ايجاد شعبه کارخانه اتومبيل سازی جنرال موتور در مکزيک، و اظهارت امير عبداله پادشاه عربستان سعودی و منوچهر متکی وزير امور خارجه ايران مبنی بر ادامه سياست های کنونی نفت از مهمترين خبرهای اقتصادی جهان در هفته گذشته بودند.