موسسه بین المللی مطبوعات می گويد در سال ۲۰۰۵ شصت و پنج خبرنگار کشته شدند، بسیاری به زندان افتادند و مورد آزار و ارعاب قرار گرفتند.

 موسسه، که از حقوق رسانه ها طرفداری می کند و مرکز آن در وین قرار دارد، روز پنجشنبه در گزارشی ۲۰۰۵ را سالی وحشتناک برای رسانه های جهان نامید و گفت هرچند شمار کشته شدگان نسبت به سال ماقبل ۱۳ نفر کمتر بود، اما خبرنگاران در تقریبا هر نقطه جهان تلاش می کردند حقوق خود را برای انتشار گزارش ها و خبرها حفظ کنند.

 موسسه بین المللی مطبوعات می گويد سال ۲۰۰۵ بیست و سه خبرنگار در عراق ، که آنرا خطرناکترین کشور در جهان برای رسانه ها توصیف می کند، کشته شدند.

 افزون بر این، در ۲۱ کشور دیگر، و بیشتر در خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین نیز خبرنگاران جانسپردند.