دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا نامه اصلاح طلبان به خامنه ای و ابراز نگرانی آنها از سياست های احمدی نژاد را مورد بررسی قرار می دهد.