اولين نتايج انتخابات پارلمانی اوکراين نشان ميدهد که حزب اپوزيسيون طرفدار روسيه ويکتور يانوکويچ کمی از رقبای خود پيشتر است هرچند از به دست آوردن اکثريت خيلی فاصله دارد.

امروز دوشنبه پس از قرائت کمی بيش از هشت درصد آراء، مقامات انتخاباتی گفتند که مناطق حامی حزب آقای يانوکويچ تقريباً ۲۵ درصد آراء را بدست آورده اند.

بلوک حزب ليبرال يوليا تيموشنکو نخست وزير سابق با فقط ۲۴ درصد آراء در مقام دوم است. بنظر ميرسد حزب طرفدار غرب ويکتور يوشچنکو ملقب به "حزب اوکراين ما" با حدود ۱۷ درصد کرسی های پارلمان ۴۵۰ نفره اوکراين در مقام سوم قرار گيرد.

سال گذشته در پی اخراج خانم تيموشنکو بخاطر اتهامات ادعائی فساد دولتی، دولت ائتلافی ويکتور يوشچنکو منشعب شد. نتايج نهائی تا روز سه شنبه اعلام نخواهند شد.

انتظار نميرود هيچ حزبی به تنهائی بتواند کرسی های لازم برای تشکيل دولت را کسب کند.

پرزيدنت يوشچنکو گفته است که با همه احزاب پارلمان جديد که نخست وزير را تحت ضوابط قانون اساسی جديد انتخاب ميکنند، صحبت خواهد کرد.

آقای يوشچنکو همچنين از احزاب ديگر دعوت کرده است که به ائتلاف بپيوندند.

خانم تيموشنکو گفته است که هرگونه معامله ای با بلوک وی بايستی ابقاء وی بعنوان نخست وزير را در بر داشته باشد.

در انتخابات پارلمانی اوکراين، کانديداهای چهل و پنج حزب با يکديگر رقابت کردند. اگر پارلمان جديد در ظرف شصت روز نتواند برای تشکيل ائتلافی به توافق برسد رئيس جمهوری می تواند خواستار تجديد انتخابات شود .

پيروزی سال گذشته طرفداران دموکراسی بدان جهت انقلاب نارنجی ناميده شد که تظاهرکنندگان با لباس ها و پرچم هائی به رنگ نارنجی، که مظهر مبارزات آقای يوشچنکو بود، به طرفداری از او برخاستند.

سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز دوشنبه انتخابات اوکراین را " آزاد و عادلانه" نامید.

در واشنگتن، سخنگوی کاخ سفید رای گیری را ستود و گفت آمریکا مشتاق است با دولت جدید اوکراین، زمانی که تشکیل شد، کار کند.