با توجه به انتقال پرونده اتمی ايران به شورای امنيت و موافقت ايران و امريکا برای آغاز گفتگو ها درباره عراق دکتر آنتونی کوردزمن عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژيک بين المللی در واشنگتن به سئوالات بهروز عباسی پاسخ می دهد.