دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا مناسبات آمريکا و جمهوری اسلامی در آستانه گفتگوها درباره عراق را مورد بررسی قرار می دهد.