دادگاهی در پاکستان پنج ستيزه گر مسلمان را در ارتباط با حمله سال پيش به يک زيارتگاه متعلق به شيعيان، محکوم کرده است.

 دادگاه ناحيه " سيبی" روز چهارشنبه دو مرد را به مرگ و سه نفر ديگر را به زندان ابد محکوم ساخت.

 آنها، که همگی پاکستانی هستند، پس از حمله به زيارتگاه در شهرک دورافتاده " فاتح پور" در جنوب کويته در مارس ۲۰۰۵ دستگير شدند.

 بمب گذاری در حالی صورت گرفت که هزاران شيعه برای برگزاری مراسم عاشورا جمع شده بودند.