امروز سه شنبه ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه برای يک ديدار دو روزه با هو جينتائو رئيس جمهوری چين وارد پکن شد.

موضوع مذاکرات آقای پوتين نيازهای انرژی چين و سرمايه گذاری های متقابل دو کشور است. انتظار ميرود رهبران دو کشور در ارتباط با منازعات بر سر برنامه های اتمی ايران و کره شمالی نيز گفتگو کنند.

بعنوان اعضاء دائمی شورای امنيت سازمان ملل، روسيه و چين نقشی کليدی در ارتباط با کوشش های ديپلوماتيک برای حل و فصل مناقشات بر سر برنامه اتمی ايران ايفا ميکنند.