هفته گذشته يکی از پر رونق ترين هفته های بازار بورس آمريکا در سال جاری بود و در پايان هفته  شاخص ميانگين صنعتی داجنز و اس اند  رکورد بالاترين ارزش خود را در پنج سال اخير شکستند.

شاخص ميانگين صنعتی داجنز دويست و سه  واحد، اس اند پی بيست و شش واحد و نزدک چهل چهار واحد کسب کردند.

هفته گذشته بهای سهام در بازار بورس اروپا نيز شديداً افزايش يافت.   

شاخص مالی تايمز لندن نود و يک  واحد ، سی ای سی پاريس هفتاد و دو  واحد و داکس فرانکفورت هفتاد و هفت واحد کسب کردند.      

و اما در ايران در پايان داد و ستدهای روز يکشنبه بيست و هشتم اسفندماه  سال هزار و سيصد و هشتاد و چهار  برابر با نوزدهم ماه مارس سال دو هزار و شش ميلادی،  در بازار  بورس اوراق بهادار تهران،  بهای ميانگين شاخص کل بازار سهام نسبت بروز گذشته شديداً کاهش يافت و  سيصد شصت و هشت واحد و نسبت به يکشنبه هفته گذشته سيصد و هفتاد شش واحد از دست داد. 

هفته گذشته در بازار طلای نيويورک به ارزش طلا  سيزده دلار و بيست و پنج سنت افزوده شد، و در آخرين داد و ستدهای  روز جمعه هر اونس به مبلغ پانصد و پنجاه و چهار دلار و بيست سنت فروخته شد. 

روز يکشنبه،  در بانک توسعه صادرات ايران ارزهای عمده ساير کشورها  در برابر واحد پولی ايران بدين شرح  فروخته شدند.  

هر دلار آمريکا نه  هزار و صد و چهل هفت ريال، يورو يازده هزار و صد و نود و دو ريال، پوند انگليس شانزده هزار و صد و يازده ريال،   يکصد ين ژاپن هفت هزار نهصد و  سی و شش ريال، و يک دِرهم اِمارات متحده عربی  دو هزار چهار صد و نود و چهار ريال.