در پی آزاد شدن اکبر گنجی، روزنامه نگار سرشناس ايرانی از زندان رژيم اسلامی، آقای دکتر يوسف مولائی وکيل آقای گنجی، در گفتگوئی اختصاصی با رامش، به اين موضوع می پردازد.