مقامات بهداشتی اسرائيل ميگويند پنج نفر که به تشخیص پزشکان مشکوک به داشتن ویروس آنفلوآنزای مرغی بوده اند در بیمارستان بستری شدند.

مقامات بیمارستان میگویند یک شهروند تایلندی مقیم اسرائیل و چهار شهروند اسرائیلی روز جمعه تحت مراقبتهای بهداشتی قرار گرفتند.

گزارش این بیماریها در پی کشف بیش از ده هزار پرنده مرده در مزارع صحرای " نِگو"، در جنوب اسرائیل منتشر شد.

مقامات میگویند آزمایشهای اولیه حاکی است که مرگ پرندگان به دلیل ابتلا به آنفلوآنزای مرغی بوده است؛ و به همین جهت زمینهای زراعی آن منطقه به منظور انجام آزمایشهای بیشتر تحت قرنطینه قرار گرفته اند.