نیروهای آمریکا و عراق عملیاتی را که به گفته مقامات نظامی بزرگترین حمله هوائی از هنگام هجوم به عراق در سه سال پیش را شامل می شود، در شمال بغداد آغاز کرده اند.

 ارتش آمریکا در اطلاعیه ای می گويد در عملیات در نزدیک سامرا، که انتظار می رود چندین روز طول بکشد، بیش از ۵۰ فروند هواپیما و ۱۵۰۰ سرباز آمریکائی و عراقی، و نیز صدها خود رو تاکتیکی شرکت دارند.