مقامات پليس در بريتانيا می گويند ۵ مرد را در ارتباط با تظاهراتی که ماه پيش در اعتراض به انتشار کاريکاتورهای پيامبر اسلام در برابر سفارت دانمارک در لندن برپا شد، دستگير کرده اند. پليس می گويد چهار نفر در لندن و يک نفر در ناحيه ای در مرگز انگلستان دستگير شدند. هنوز روشن نيست آنها با چه اتهامی روبرو هستند.