کاخ سفيد واشنگتن اعلام کرد پرزيدنت بوش، رئيس جمهوری آمريکا، در اواخرماه جاری، بمنظور ديدار با رهبران کانادا و مکزيک در شهر"کنکون" به مکزيک سفر خواهد کرد.

اعلاميه کاخ سفيد واشنگتن که روز پنج شنبه منتشر شد حاکيست که پرزيدنت بوش بمنظور ملاقات با "ويسنته فاکس Vicente Fox " رئيس جمهوری مکزيک و "استفن هارپر Stephen Harper "نخست وزير جديد کانادا، در روزهای سی ام و سی و يکم ماه جاری در شهر ساحلی "کنکون" اقامت خواهد کرد.

انتظار ميرود رهبران سه کشور پيرامون گسترش و تقويت همکاری در مورد مسائل امنيتی و اقتصادی در سراسر آمريکای شمالی گفتگو کنند.

کاخ سفيد واشنگتن ميگويد علاوه بر ملاقات سه جانبه، رهبران سه کشور با يکديگر ملاقات دو جانبه نيز خواهند داشت.