در پاکستان، ستیزه گران اسلامی در یک ناحیه قبیله ای در امتداد مرز افغانستان با شلیک راکت نیروهای امنیتی را زیر آتش گرفتند و دست کم یک سرباز شبه نظامی را مجروح کردند.

به گفته مقامات امنیتی، ستیزه گران بامداد پنجشنبه به پایگاه های ارتش در خارج از شهر " میرانعلی" در منطقه جنگزده وزیرستان شمالی، حمله کردند و نیروهای دولتی با تیراندازی پاسخ دادند.

نیروهای شبه نظامی سعی دارند ستیزه گران خارجی را که با طالبان و القاعده ارتباط دارند، از پنهانگاه های خود بیرون بکشند. از روز شنبه حدود ۱۲۰ ستیزه گر و ۵ سرباز دولتی کشته شده اند.