اوپک می گويد به تولید نفت در سطح فعلی، که نسبتا بالا است، ادامه خواهد داد. این تصمیم روز چهارشنبه در جلسه وزیران نفت سازمان کشورهای صادر کننده نفت در وین گرفته شد.

تحلیلگران می گويند تقاضا برای نفت در ماه های آوریل، می و ژوئن به طور کلی کم می شود. معنای آن این است که حفظ تولید در سطح فعلی می تواند قیمت ها را پائین بیاورد.

اوپک حدود ۴۲ در صد نفت جهان را تامین می کند.