فرمانده نيروهای پيمان ناتو می گويد طالبان و القاعده توانائی آن را ندارند که عمليات شورشی عمده ای را در افغانستان از سرگيرند و در صورت هر گونه کوششی بر عليه نيروهای ائتلاف، شکست خواهند خورد.

ژنرال جيمز جونز، ژنرال نيروی تفنگداران دريائی آمريکا که هفته گذشته از افغانستان ديدن کرد، گفت نيروهای ناتو درافغانستان آماده اند به هرگونه اقدامی ازسوی شورشيان، رهبران قبايل ويا هرکس ديگری پاسخ دهند.

فرمانده نيروهای ناتو درحالی سخنرانی می کرد که حملات شورشيان در افغانستان رو به افزايش گذارده است.

مقامات افغانستان می گويند يک مهندس افغان که برای سازمان ملل متحد کارمی کرد، در ولايت فرح درغرب افغانستان به ضرب گلوله کشته شد و در همان حال، نيروهای امنيتی در همان ولايت، حمله ای با بمب را خنثی کردند. مقامات افغان که روز دوشنبه اين رويداد ها را گزارش کردند شورشيان طالبان را مسئول می دانند.

در این میان روز سه شنبه در حمله ای به کاروان حامل " "مرجع الدین پاتان" والی ولایت خوست، در جنوب شرقی افغانستان، دو نفر مجروح شدند. اما خود او آسیب ندید. پلیس مجروحین را رئیس اتاق تجارت خوست و راننده او اعلام کرد.