دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اجلاس روز دوشنبه هيئت مديره سازمان بين المللی انرژی اتمی در وين و نوع تحريم های احتمالی عليه جمهوری اسلامی در صورت ارجاع پرونده به شورای امنيت را مورد بررسی قرار می دهد.