. در لبنان، رهبران سیاسی رقیب برای برطرف ساختن شکاف های عمیقی که از زمان پایان گرفتن حضور نظامی بيست و نه ساله سوریه به وجود آمده است، به گفت و گو نشسته اند.

 چهار ده گروه، از جمله مسیحیان، مسلمانان، و موافقان و مخالفان سوریه، روز پنجشنبه برای آغاز یک بحث میز گرد یک هفته ای در ساختمان پارلمان ملاقات کردند.

 از هنگام پایان جنگ داخلی لبنان، این نخستین بار است که چنین جلسه ای بدون نظارت سوریه تشکیل می شود.

 مقامات می گویند انتظار می رود رهبران سیاسی در باره مسائلی ، از جمله درخواست استعفای امیل لحود رئیس جمهوری طرفدار سوریه، خلع سلاح حزب اله و تحقیقات سازمان ملل متحد در باره ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان ، بحث کنند.