در پاکستان، در حمله نيروهای امنيتی به يک اردوگاه ستيزه گران در مرز افغانستان، دست کم ۳۵ جنگجوی خارجی و مردان مسلح قبيله ای کشته شدند.

 به گفته نيروهای امنيتي، حمله در منطقه قبيله ای نيمه خود مختار وزيرستان شمالی صورت گرفت، و يک فرمانده چچنی هنگامی که سعی داشت فرار کند کشته شد.

 سربازان يک مخزن بزرگ اسلحه و مواد منفجره را منهدم کردند. گزارش می رسد يک غير نظامی و يک سرباز نيز کشته شدند.

 يک مقام نظامی پاکستان می گويد سربازان و هليکوپتر ها حمله را بامداد چهارشنبه، در حالی که ستيزه گران در پی هجومی در داخل افغانستان باز می گشتند، آغاز کردند