نخست وزير ايتاليا می گويد کشور او و آمريکا بايد در نبرد با تروريسم قاطعيت نشان دهند.

 سيلويو برلوسکونی روز چهارشنبه در سخنانی در جلسه مشترک کنگره آمريکا پيوند های بين دو کشور را نيرومند و بادوام توصيف کرد، با اين حال گفت او به اجرای طرح های خود برای خارج ساختن سه هزار سرباز ايتاليائی از عراق تا پايان سال ميلادی جاری ادامه خواهد داد.