مقامات افغانستان می گويند پليس و نيروهای امنيتی کنترل زندان اصلی کابل را پس از چهار روز شورش زندانيان ، که دست کم ۵ کشته و بيش از ۳۰ مجروح برجا گذاشت، دوباره به دست گرفته اند.

 معاون وزارت دادگستری افغانستان می گويد ، ۱۳۰۰ زندانی ، از جمله صدها عضو طالبان و القاعده، که به گفته مسئولان زندان پل چرخی موجب شورورش شدند، به بلوک های ديگر زندان منتقل شده اند.