مقامات ژاپن می گويند وزير امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است تهران برنامه اتمی خود را متوقف نخواهد ساخت.

 به گفته آنها، منوچهر متکی به " تارو آسو" وزير امور خارجه ژاپن گفت برای جمهوری اسلامی متوقف ساختن آنچه او آنرا " پژوهشی در سطح آزمايشگاهی" توصيف کرد، غير ممکن است.

 متکی روز دوشنبه در توکيو با مقانات ژاپنی به گفت و نشست.

 روز يکشنبه جمهوری اسلامی گفت در مورد غنی سازی مشترک اورانيوم، با روسيه به توافقی مقدماتی رسيده است.

 دو کشور قصد دارند در اين هفته گفت و گوهای بيشتری انجام دهند.

 سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه ، روز دوشنبه از تهران خواست تا آژانس بين المللی انرژی اتمی وضع را روشن نساخته است، غنی سازی اورانيوم در داخل ايران را به حال تعليق در آورد.