به گفتگوی خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با خانم آذر درخشان پيرامون برنامه های سازمان زنان ۸ مارس بمنظور بزرگداشت روز زن در آلمان و اعتراض به سياستهای ضد زن جمهوری اسلامی توجه فرمائيد.