اعضا و هواداران جمهوری خواهان دمکرات - لائيک از سراسر کشورهای جهان روز جمعه، شنبه و يکشنبه (۲۴تا ۲۶ فوريه) در هانوفر (آلمان) گرد هم آمدند. به گفتگوی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای اصغر اسلامی عضو شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکراتيک و لائيک در مورد اين نشست و اهداف آن گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.