در آمريکا، کاهش سفارش کالاهای پردوام، پائين رفتن اعتماد مردم به اقتصاد آمريکا، افزايش شاخص بهای خرده فروشی، بالارفتن شديد ميزان تورم، افزايش رشد بازسازی و ترميم منازل مسکونی، و کاهش متقاضيان بيمه بيکاری، و در ساير نقاط، تلاش ايران و چين برای امضاء قرار داد صد ميليارد دلاری نفتی بين دو کشور قبل از اجرای تحريم احتمالی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، شدت ناآرامیها  در نيجريه و کاهش توليد نفت اين کشور،  حمله تروريستی به تاسيسات نفتی عربستان سعودی و افزايش بهای جهانی نفت از مهمترين خبرهای اقتصادی جهان در هفته گذشته بودند.